August 23, 2021

Defalcarea propagandei medicale de „verificare a faptelor”

Cititorii de știri și tendințe ale tehnocrației ar trebui să învețe cum să analizeze poveștile de „verificare a faptelor” sau „dezamăgirea” care sunt adesea aruncate în față ca „dovezi” ale ignoranței și aplicării greșite a datelor altfel reale. Iată o scurtă analiză a unui astfel de articol.