Obiectivele oficiale ale ONU pentru dezvoltarea durabilă pentru agenda 2030

Vă rugăm să împărtășiți această poveste!

Acestea sunt obiectivele 17 oficiale (denumite doar SDG-uri) pentru noua Agendă 2030, care a fost adoptată universal de națiunile lumii în cadrul ședinței plenare a Organizației Națiunilor Unite din New York, în septembrie 25, 2015.

Obiective de dezvoltare durabilă (1/2016 - 12/2030)

Obiectivul 1. Încetați sărăcia în toate formele ei de pretutindeni

Obiectivul 2. Încetarea foametei, realizarea securității alimentare și îmbunătățirea nutriției și promovarea agriculturii durabile

Obiectivul 3. Asigurați o viață sănătoasă și promovați bunăstarea pentru toți la toate vârstele

Obiectivul 4. Asigurarea unei educații de calitate incluzive și echitabile și promovarea oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții pentru toți

Obiectivul 5. Realizați egalitatea de gen și împuterniciți toate femeile și fetele

Obiectivul 6. Asigurarea disponibilității și gestionarea durabilă a apei și canalizării pentru toți

Obiectivul 7. Asigurarea accesului la energie accesibilă, fiabilă, durabilă și modernă pentru toți

Obiectivul 8. Promovarea unei creșteri economice susținute, incluzive și durabile, ocuparea forței de muncă deplină și productivă și munca decentă pentru toți

Obiectivul 9. Construirea infrastructurii rezistente, promovarea industrializării incluzive și durabile și promovarea inovării

Obiectivul 10. Reducerea inegalităților în cadrul și între țări

Obiectivul 11. Face orașele și așezările umane incluzive, sigure, rezistente și durabile

Obiectivul 12. Asigurarea unor modele durabile de consum și de producție

Obiectivul 13. Luați măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice și a efectelor acestora *

Obiectivul 14. Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mării și resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă

Obiectivul 15. Protejarea, restabilirea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării și stoparea și inversarea degradării terenurilor și stoparea pierderii biodiversității

Obiectivul 16. Promovarea societăților pașnice și incluzive pentru dezvoltare durabilă, asigurarea accesului la justiție pentru toți și construirea de instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile

Obiectivul 17. Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă

* Recunoașterea Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite pentru climă
Schimbarea este principalul forum internațional, interguvernamental pentru negocieri
răspunsul global la schimbările climatice.

Asteriscul pentru Obiectivul 13 amintește participanților că Cadrul ONU privind schimbările climatice (Christiana Figueres, secretar executiv) va fi responsabil cu „negocierea” și, prin urmare, cu aplicarea.

Aceste SDG înlocui dar nu invalidează Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) care au fost elaborate de Summitul Mileniului al Organizației Națiunilor Unite în septembrie 2000. De fapt, documentul Agendei 2030 în sine arată clar acest lucru:

Obiectivele de dezvoltare durabilă și obiectivele 169 pe care le anunțăm astăzi demonstrează amploarea și ambiția acestei noi Agende universale. Ei încearcă să se bazeze pe Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului și să finalizeze ceea ce nu au realizat. [Subliniat accentul]

Din motive de comparație, iată cele nouă ODM originale care expiră la 31 decembrie 2015.

Obiectivele de dezvoltare ale mileniului (9/2000 - 12/2015)

Obiectivul 1: Eradicarea foamei și sărăciei extreme

Obiectivul 2: realizarea educației primare universale

Obiectivul 3: Promovarea egalității de gen și abilitarea femeilor

Obiectivul 4: reducerea mortalității copiilor

Obiectivul 5: Îmbunătățirea sănătății mamei

Obiectivul 6: combaterea HIV / SIDA, malarie și alte boli

Obiectivul 7: Asigurarea sustenabilității mediului

Obiectivul 8: Dezvoltarea unui parteneriat global pentru dezvoltare

ODD extinse vor asigura pur și simplu o implementare mai agresivă a agendei Dezvoltării Durabile la nivel global.

Nici ODD-urile nu înlocuiesc Agenda 21 care a fost produsă de primul Summit al Pământului desfășurat în 1992 la Rio. De fapt, ODD-urile includ mai mult Agenda 21 decât erau ODM-urile inițiale. Agenda 2030 prevede clar: „Reafirmăm toate principiile Declarației de la Rio privind mediul și dezvoltarea, inclusiv, printre altele, principiul responsabilităților comune, dar diferențiate”.

Mă abonez
Anunță-mă
oaspete

7 Comentarii
Cele mai vechi
Cele mai noi Cele mai votate
Feedback-uri în linie
Vezi toate comentariile
Milano

Vă mulțumim pentru această actualizare informativă pe 2030.

William

Acum vor vedea cu proprii lor ochi și nu vor înțelege, pentru că nu știu ce înseamnă acest lucru, deoarece încearcă să rămână în propriile lor paturi în siguranță ca înainte și să lase guvernul să se ocupe de toate.

Russell Jackson

Obiectivul 5. Realizați egalitatea de gen și împuterniciți toate femeile și fetele

Traducere: Folosiți „supremația feminină” pentru a introduce în cele din urmă feudalismul.