Statul NY propune centre de detenție pentru cetățenii care sunt „potențial periculoși pentru sănătatea publică”

Wikimedia Commons / Garda Națională
Vă rugăm să împărtășiți această poveste!
Acest proiect de lege din 2021 din statul New York tocmai a fost depus și nu a trecut încă, dar pare să aibă sprijin. Dacă va fi legiferat, va fi prima instanță a centrelor de detenție autorizate de stat pentru oricine este considerat „potențial periculos pentru sănătatea publică”.

Aceasta înseamnă că statul vă poate îndepărta cu forța din societate dacă crede că sunteți un risc pentru sănătatea publică. Ar fi o invitație deschisă la tiranie tehnocrată din plin. ⁃ Editor TN

STAREA NEW YORK
________________________________________________________________________

416

2021-2022 Sesiuni regulate

INASAMBLARE

(PREFILAT)

Ianuarie 6, 2021
___________

Prezentat de M. de A. PERRY - citit o dată și trimis la comitet  pe sănătate

UN ACT pentru modificarea legii sănătății publice, în legătură cu eliminarea cazurilor, contactelor și purtătorilor de boli transmisibile care sunt potențial periculoase pentru sănătatea publică

Oamenii din statul din New York, reprezentat în senat și adunareBLY, ACTUAȚI CUM URMEAȘTE:

§ 2120-A. ÎNLĂTURAREA ȘI DETENȚIA CAZURILOR, CONTACTELOR ȘI PORTORILOR CARE SUNT SAU POATE FI UN PERICOL PENTRU SĂNĂTATEA PUBLICĂ; ALTE COMENZI. 1. DISPOZIȚIILE PREZENTEI SECȚIUNI TREBUIE SĂ FIE UTILIZATE ÎN CAZUL CA GUVERNATORUL DECLARĂ O STARE DE URGENȚĂ SĂNĂTĂȚILĂ DATĂ DE O EPIDEMIE A ORICE BOLIE COMUNICABILĂ.

2. ÎN CAZUL DETERMINĂRII PRIVIND DATE CLARE ȘI CONVINCENTE SĂNĂTATEA ALȚILOR ESTE SAU POATE FI PERICOLATĂ DE UN CAZ, CONTACT SAU TRANSPORTOR, SAU CAZ SUSPECTAT, CONTACT SAU PORTOR AL UNEI BOLI CONTAGIOASE, ÎN OPINIA GOUVERNATORULUI, DUPĂ CONSULTARE COMISARUL, MAI PUNEȚI O AMENINȚĂ IMINENTĂ ȘI SEMNIFICATIVĂ PENTRU SĂNĂTATEA PUBLICĂ, REZULTATĂ ÎN MORBIDITATE GRAVĂ SAU MORTALITATE ÎNALTĂ, GUVERNATORULUI SAU DELEGEATUL SAU SAU, INCLUSIV, DAR NU LIMITAT LA COMISAR SAU ȘEFII DEPARTAMENTELOR DE SĂNĂTATE LOCALĂ ȘI POT ORDUNA / REMO ASUPRA UNEI PERSOANE SAU A UNUI GRUP DE ACESTE PERSOANE, EMITÂND O SINGURĂ COMANDĂ, IDENTIFICĂRI ASA PERSOANE FIE DUPĂ DENUMIRE, fie printr-o DESCRIERE SPECIFICĂ RAZONABILĂ A INDIVIDUILOR SAU A GRUPULUI DETALIAȚI. ASTA PERSOANA SAU GRUPUL DE PERSOANE VA FI DETINUT ÎN O INSTALAȚIE MEDICALĂ SAU ÎN ALTE FACILITĂȚI ADECVATE SAU LOCURI DESEMNATE DE GUVERNATOR SAU DE ALȚI SAU DE ACȚIUNI ȘI CONFORM CU SUBDIVIZIUNEA CINCE A SECȚIUNII.

3. O PERSOANĂ SAU UN GRUP ÎNLĂTURAT SAU DETINUT PENTRU ORDINEA GUVERNATORULUI SAU DELEGATUL LUI SAU AL LUI, SUB DIVIZIUNEA DOUĂ DIN ACEASTA SECȚIUNE, VA FI DETALIAȚI PENTRU ASA PERIOADĂ ȘI ÎN ACEASA MODALITATE PE CARE DEPARTAMENTUL POATE FI DIRECT ÎN CONFORMITATE CU PREZENTA SECȚIUNE

4. FĂRĂ FOLOSIREA ORICE DISPOZIȚIE INCONSISTENTĂ A PREZENTEI SECȚIUNI:

A) O CAZĂ CONFIRMATĂ SAU UN TRANSPORTOR CARE ESTE DETINUT ÎN CONFORMITATE CU SUBDIVIZIUNEA DOUĂ DIN ACEASTA SECȚIUNE NU CONTINUĂ A FI DETINUT DUPĂ DEPARTAMENTUL DETERMINĂ ACEASTA PERSOANĂ NU MAI ESTE CONTAGIOASĂ.

(B) O CAZĂ SUSPECTATĂ SAU UN TRANSPORTATOR SUSPECTAT CARE ESTE DETINUT ÎN URMĂ ALE SUBDIVIZIUNII DOUĂ DIN ACESTA SECȚIUNE NU VA CONTINUA SĂ FIE DETERMINAT DUPĂ DETERMINĂRILE DEPARTAMENTULUI, CU EXERCITAREA DILIGENȚEI CAZUTE, ACEASCĂ PERSOANĂ NU ESTE INFECȚIONATĂ CU SAU NU ESTE INFECTATĂ O ASTA BOLĂ, SAU DACĂ ESTE INFECTATĂ CU SAU EXPUSĂ ASEMENEI ASEMENE, NU MAI ESTE ȘI NU VA DEVENI CONTAGIOASĂ.

(C) O PERSOANĂ CARE ESTE DETINUITĂ ÎN CONFORMITATE CU SUBDIVIZIUNEA DOUĂ DIN ACEASTA SECȚIUNE, CA UN CONTACT AL UNUI CAZ CONFIRMAT SAU A UNUI TRANSPORTOR, NU CONTINUĂ A FI DETINUT DUPĂ DEPARTAMENTUL DETERMINĂ CĂ PERSOANA NU ESTE INFECTATĂ DE BOLĂ ȘI NICI ÎNTÂMÂNA PREZENTĂ UN PERICOL POTENȚIAL PENTRU SĂNĂTATEA ALȚILOR.

(D) O PERSOANĂ CARE ESTE DETINUITĂ ÎN CONFORMITATE CU SUBDIVIZIUNEA DOUĂ DIN ACEASTA SECȚIUNE, CA UN CONTACT AL UNUI CAZ SUSPECT, NU CONTINUĂ A FI DETINUT:

(I) DUPĂ DETERMINAREA DEPARTAMENTULUI, CU EXERCITAREA DILIGENȚEI PRECEDENTE, CA CAZUL SUSPECTAT NU A FOST INFECTAT CU O ASPECTE BOLI, SAU NU A FOST CONTAGIOASĂ ÎN TIMPUL ÎN CARE A FOST EXPUNUT CONTACTUL ASUPRA ACELUI INDIVIDUAL; SAU

(II) DUPĂ DEPARTAMENTUL DETERMINĂ CĂ CONTACTUL NU PREZINTĂ MAI MULT UN PERICOL POTENȚIAL PENTRU SĂNĂTATEA ALȚILOR.

5. O PERSOANĂ CARE ESTE DETINUITĂ ÎN CONFORMITATE CU SUBDIVIZIUNEA DOUĂ DIN ACEASTA SECȚIUNE, AȘA CUM SE APROBĂ CIRCUMSTANȚELOR:

(A) AU CONDIȚIA SA MEDICALĂ SAU A SA ȘI NECESITĂȚILE EVALUATE ȘI ADRESATE PE BAZĂ REGULARĂ ȘI

(B) să fie detaliat într-o manieră care să fie în concordanță cu principiile recunoscute de izolare și control al infecțiilor, pentru a reduce la minimum PROBABILITATEA TRANSMISIEI INFECȚIEI LA ACEASTA PERSOANĂ ȘI ALȚILOR.

6. CÂND O SINGURĂ PERSOANĂ SAU UN GRUP ESTE ORDONATĂ SĂ FIE DETINUITĂ ÎN CONFORMITATE CU SUBDIVIZIUNEA A DOUĂ DIN ACESTA SECȚIUNE PENTRU O PERIOADĂ CARE NU EXCEPȚE TREI ZILE LUCRĂTOARE, ACEASCĂ PERSOANĂ ȘI MEMBRU ALE ACESTUI GRUP TREBUIE SĂ SE AFEZE, LA CERERE. DACĂ O PERSOANĂ SAU UN GRUP DETINUIT ÎN SUBDIVIZIUNEA DOUĂ DIN ACEASTA SECȚIUNE TREBUIE SĂ FIE DETINUTĂ DUPĂ TREI ZILE LUCRĂTOARE, ACEASTA VA FI FURNIZATĂ CU ORDINEA COMISARULUI SUPLIMENTARĂ, CONFORM SUBDIVIZIILOR DOUĂ ȘI OPȚI DIN ACESTA SECȚIUNE.

7. CÂND O SINGURĂ PERSOANĂ SAU UN GRUP ESTE ORDONAT SĂ FIE DETINUIT ÎN CAZ DE SUBDIVIZIONAREA A DOUĂ DIN ACESTA SECȚIUNE PENTRU O PERIOADĂ EXCEPENTĂ DE TREI ZILE LUCRĂTOARE ȘI ACEASTA PERSOANĂ ȘI MEMBRU A ACESTUI GRUP SOLICITĂ ELIBERAREA, GUVERNATORULUI SAU DEPUTATUL LUI SAU AL LUI DEZVĂLUȘTE UN APLICAT O ORDINĂ A CURȚII CARE AUTORIZĂ ACEASTA DETENȚIE ÎN TREI ZILE LUCRĂTOARE DUPĂ ACEASTA CERERE Până la sfârșitul primei zile lucrătoare care urmează SĂMBĂTII, DUMINICII SAU LUCRĂRII JURIDICE, CARE CEREREA INCLUDE O CERERE PENTRU O AUDIȚIE EXPEDITĂ. DUPĂ ORICE ASTA CERERE DE ELIBERARE, DETENȚIA NU VA CONTINUA PENTRU MAI MULTE DE CINCI ZILE LUCRĂTOARE ÎN ABSENȚA UNUI ORDIN DE CURȚĂ CARE AUTORIZEAZĂ DETENȚIA. FĂRĂ A DISPOZIȚIILOR DE MAI SUS, NICI UN CAZ NICI O PERSOANĂ NU VA FI DEȚINUTĂ PENTRU MAI MULTE DE ȘASEZE ZI FĂRĂ O ORDINĂ A CURȚII CARE AUTORIZEAZĂ ASTA DETENȚIE. GUVERNATORULUI SAU DELEGEATUL SAU SAU VOR CĂUTA REVIZUIREA ÎNTREBĂ A CURȚII DE ASEMENEA DETENȚIE ÎN URMĂTORII ZILE ÎN URMĂREA ORDINII INIȚIALE A ORDINULUI DE AUTORIZARE A DETENȚIEI ȘI ACOLO ÎN ACEASTA ZECE ZILE DE REVIZUIRE A CURȚII ULTERIOARE. ÎN ORICE CORTE PROCEDUREA DE A APLICA UN ORDIN AL GUVERNATORULUI SAU AL DELEGEATULUI SAU AL LUI ELIMINAREA SAU DETENȚIA UNEI PERSOANE SAU GRUPE ELIBERATE ÎN CONFORMITATE CU ACEASTA SUBDIVIZIUNE SAU PENTRU REVIZUIREA DETENȚIEI CONTINUATE A UNEI PERSOANE SAU GRUP, GUVERNATORULUI SAU DELEGEATUL SAU AL LUI SĂU DEZVOLTĂ CIRCUMSTANȚELE PARTICULARIZATE CONSTITUIND CONVENȚIA CONCEPTULUI CONVENȚIEI NECESITĂȚII .

8. (A) O COPIE A ORICĂRII ORDINI DE DETENȚIE A GUVERNATORULUI SAU DELEGEATULUI SAU A LUI ELIBERAT ÎN CONFORM SUBDIVIZIUNII DOUĂ DIN ACEASTA SECȚIUNE VA FI DATĂ FIECARUI INDIVIDUAL DETALIAT; Oricum, în cazul în care comanda se aplică unui grup de persoane fizice și este imposibil să se furnizeze copii individuale, acesta poate fi afișat într-un loc conștient în locurile de detenție. ORICE ORDINE DE DETENȚIE A COMISARULUI EMISĂ ÎN CONFORMITATE CU SUBDIVIZIUNEA DOUĂ DIN ACEASTA SECȚIUNE SE STABILITĂ:

(I) SCOPUL DETENȚIEI ȘI AL AUTORITĂȚII JURIDICE ÎN CARE SE ELIBERA ORDINUL, INCLUSIV SECȚIUNILE PARTICULARE DIN ACEST ARTICOL SAU ALTE LEGI SAU REGULAMENT;

(II) O DESCRIERE A CIRCUMSTANȚELOR ȘI / SAU COMPORTAMENTULUI PERSOANEI DETINUITE SAU GRUPULUI CARE CONSTITUIE BAZA PENTRU ELIBERAREA COMENZII;

(III) ALTERNATIVELE MICI RESTRICTIVE CARE AU FOST ÎNCERCATE ȘI AU FOST REUSITE ȘI / SAU ALTERNATIVELE MICI RESTRICTIVE CARE AU FOST CONSIDERATE ȘI RESPINSE ȘI MOTIVELE ASEMENELE ALTERNATIVE AU FOST RESPINSE;

(IV) O ANUNȚ ÎN CAZUL PERSOANEI SAU AL GRUPULUI DETALIAȚI CĂ AU DREPTUL DE A SOLICITA ELIBERAREA DE LA DETENȚIE ȘI INCLUZÂND INSTRUCȚIUNI PRIVIND CĂTRE ACEASTA CERERE VA FI FĂCUTĂ;

(V) O ANUNȚ PENTRU ACORDAREA PERSOANEI SAU A GRUPULUI DETINUTĂ CARE AU DREPTUL DE A FI REPREZENTATE DE CONSILIERUL JURIDIC ȘI LA CEREREA ACCESULUI PERSOANEI SAU A GRUPULUI ÎN CONSILIU VA FI FACILITAT PÂNĂ ÎN MĂSURA FACIBILĂ ÎN CIRCUMSTANȚE; ȘI

(VI) O ANUNȚ PENTRU ACORDAREA PERSOANEI SAU A GRUPULUI DETINUTĂ CARE PUTEA FURNIZA ADRESELE ȘI / SAU NUMERELE TELEFONICE ALE PRIETENILOR ȘI / SAU RUDE PENTRU PRIMAREA NOTIFICĂRII DETENȚIEI PERSOANEI, ȘI CĂ DEPARTAMENTUL VA FI, LA CEREREA PERSOANEI DETINUTE. ÎN MĂSURA DE FACIBILITATE, OFERI NOTIFICARE UNUI NUMĂRU RAȚIONABIL DE AȘA OAMENI PE CARE PERSOANA SE DETINE.

(B) ÎN plus, o comandă emisă în conformitate cu subdiviziunile două și șapte din această secțiune, care necesită detenția unei persoane sau a unui grup pentru o perioadă care depășește trei zile lucrătoare, va:

(I) AVIZUL PERSOANEI SAU GRUPULUI SĂ FIE DETINUT CĂ DETENȚIA NU VA CONTINUA PENTRU MAI MULT DE Cinci zile lucrătoare, DUPĂ O CERERE DE ELIBERARE A FOST FĂCUTĂ ÎN ABSENȚA UNUI ORDIN DE CURTE, CARE AUTORIZEAZĂ ASEMENEA DETENȚIE;

(II) AVIZUL PERSOANEI SAU GRUPULUI SĂ FIE DETINUT, FIE CĂ SOLICITĂ SAU ELIBERAREA DETENȚIEI, GUVERNATORULUI SAU DELEGEATUL SAU SAU TREBUIE SĂ OBȚINĂ O ORDINĂ A CURȚII CARE AUTORIZEAZĂ DETENȚIA ÎN SESECTE ZILE ÎN URMAREA ÎNCEPERII DE DETENȚIE. REVIZUIREA CURȚII A DETENȚIEI ÎN CADRUL AZECEZI ZILE DIN ACEASTĂ COMANDĂ A CURȚII ȘI ÎN CURTEA A ZECĂ ZECI A FIECARE REVIZUIRE A CURȚII ULTERIOARE; ȘI (III) RECOMANDAȚI PERSOANEI SAU GRUPULUI DETALIAȚI PE CARE AU DREPTUL DE A CEREA ACEST CONSILIU JURIDIC, ACEASTA CONSILIU DE SOLICITARE VA FI FURNIZAT DACĂ ȘI ÎN MĂSURA POSSIBILĂ ÎN CIRCUMSTANȚE, ȘI DACĂ ACEST CONSILIU ESTE ASIGURAT, ACEST CONSILIU VA FI NOTIFICAT CA PERSOANA SAU GRUPUL .

9. O PERSOANĂ CARE ESTE DETINUTĂ ÎNTR-O INSTALAȚIE MEDICALĂ SAU ÎN ALTE FACILITĂȚI SAU LOCURI ADECVATE, NU ÎȘI CONDUITĂ ÎNTR-O MANIERĂ DISORDINATĂ ȘI NU PĂRĂȘEȘTE ȘI NU ÎNCERCĂ PENTRU A PĂRĂȘI ACEASTA FACILITATE SAU PREMISE PÂNĂ PENTRU CÂND EL ESTE. ACEASTA SECTIUNE.

10. ÎN CAZUL NECESARULUI ȘI FACIBILUL ÎN CIRCUMSTANȚE, VOR FI FURNIZATE INTERPRETELE DE LIMBĂ ȘI PERSOANE CALIFICATE ÎN COMUNICAREA CU VIZIUNI ȘI AUDIENȚI INDIVIDUALE DIFERITE.

11. DISPOZIȚIILE PREZENTEI SECȚIUNI NU SE APLICĂ EMITERII ORDINELOR ÎN CONFORMITATE CU § 11.21 DIN CODUL DE SĂNĂTATE AL ORASULUI NEW YORK.

12. ÎN plus față de ordinele de îndepărtare sau de detenție menționate în subdiviziunea a doua din această secțiune, FĂRĂ să afecteze sau să limiteze orice altă autoritate pe care comisarul o poate avea în alt mod, guvernatorul sau delegatul său poate fi, în conformitate cu acordul său. ȘI CĂUTAȚI APLICAREA ORICĂROR ALTOR ORDINE PE CARE EL ÎL DETERMINĂ SUNT NECESARE SAU ADECVATE PENTRU A PREVENI DISEMINAREA SAU TRANSMISIA BOLILOR CONTAGIOASE SAU A ALTOR BOLI CARE POATE PUNE O AMENINȚĂ PENTRU SĂNĂTATEA PUBLICĂ INCLUSIV, DAR NU SE LIMITA LA, COMENZI CARE NECESITĂ ORICE PERSOANĂ SAU PERSOANE CARE NU SUNT ÎN CUSTODIA DEPARTAMENTULUI DE EXCLUDUT; A RĂMÂNI ISOLAT SAU ÎNCARANTINAT ACASĂ SAU LA O LOCALĂ ALE ALEGERII ASUPRA PERSOANEI CARE ESTE ACCEPTABILĂ DEPARTAMENTULUI ȘI ÎN ACEASTE CONDIȚII ȘI PENTRU ACELA PERIOADĂ CA ÎMPĂRÂTĂ TRANSMITEREA BOLII CONTAGIOASE SAU ALTE BOLI; SĂ CERĂ TESTARE SAU EXAMENARE MEDICALĂ A PERSOANELOR CARE POT FI FOST EXPUSE SAU INFECTATE DE O BOALĂ CONTAGIOASĂ sau CARE POT FI FOST EXPUSE SAU CONTAMINATE CU SUME PERICULOASE DE MATERIALE RADIOACTIVE SAU CHIMICE TOXICE; CEREREA UNUI INDIVIDUAL CARE A FOST EXPUNUT SAU INFECTAT DE O BOALĂ CONTAGIOASĂ PENTRU COMPLETAREA UNUI CURS DE TRATAMENT ADECVAT, PRESCRIS, MEDICARE PREVENTIVĂ SAU VACCINARE, INCLUSIV TERAPIA OBSERVATĂ DIRECT PENTRU DISTRIBUIREA DISPONIBILITĂȚII PENTRU DISTRIBUIREA DISVERSEI SAU CEREREA UNUI INDIVIDUAL CARE A FOST CONTAMINAT CU SUME PERICULOASE DE MATERIALE RADIOACTIVE SAU PRODUSE CHIMICE TOXICE, ASEMENȚIA CĂREI INDIVIDUAL POATE PREZENTA UN PERICOL ALȚILOR, PENTRU A ACEPTA PROCEDURI DE DECONTAMINARE NECESARE DE DEPĂRUT. O ASUPRA PERSOANĂ SAU PERSOANEI, LA CERERE, SE VEDE SĂ AIBĂ O OPORTUNITATEA DE A FI UZITĂ, DAR DISPOZIȚIILE SUBDIVIZIILOR DOUĂ PRIN UNsprezece din această secțiune nu se aplică altfel.

13. DISPOZIȚIILE PREZENTEI SECȚIUNI NU TREBUIE CONSTRUITE PENTRU A PERMITE SAU A NECESITA ADMINISTRAREA FORȚABILĂ A ORICĂROR MEDICAȚII FĂRĂ O ORDINĂ PRINCIPALĂ A CURȚII.

§ 2. Prezentul act intră în vigoare în a treizecea zi după ce a devenit lege. În vigoare imediat, adăugarea, modificarea și / sau abrogarea oricărei reguli sau reglementări necesare pentru punerea în aplicare a prezentului act la data intrării sale în vigoare sunt autorizate să fie făcute și complete la sau înainte de această dată.

Citiți factura originală aici ...

Despre editor

Patrick Wood
Patrick Wood este un lider important și critic în dezvoltarea durabilă, economia ecologică, agenda 21, agenda 2030 și tehnocrația istorică. Este autorul revistei Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation (2015) și co-autor al Trilaterals Over Washington, Volumes I and II (1978-1980) cu regretatul Antony C. Sutton.
Mă abonez
Anunță-mă
oaspete

14 Comentarii
Cele mai vechi
Cele mai noi Cele mai votate
Feedback-uri în linie
Vezi toate comentariile
laura ann

Cuomo și alți guvernatori din alte părți sunt pro-marxiste / Agenda 2030, iar alte state din extrema stângă vor urma dacă NY va trece acest lucru. Tânărul / bărbații de vârstă mijlocie trebuie să crească coloane vertebrale și să iasă și să reziste tuturor încălcărilor drepturilor civile ale oamenilor / dreptului de circulație / călătoriei la nivel de stat. Companiile aeriene, trenurile au propriile reguli de călătorie. Barurile, restaurantele și centrele de fitness au dreptul de a-și conduce afacerile și de a-și câștiga existența.

Arnie

Cu toții mai bine ne trezim. Au mers prea departe.

PatriotPene

Acest lucru mă enervează fără sfârșit. Nimeni nu are dreptul să spună că cineva este un risc pentru sănătate pentru societate, cu excepția unui medic autorizat. Și apoi, dacă persoana respectivă prezintă un risc pentru sănătate, ar trebui să fie într-un spital de dragul lui Hristos. Nu există nici un „guvernator” care să fie calificat să ia această hotărâre. Acești oameni cred că pot înțelege orice lege doresc și oamenii o vor respecta. Oh, am uitat…. măștile, ... oamenii o ascultă. Ce rușine plânsă este asta. Aceasta nu este doar o prostie, nu are sens.

Elle

Nu mai puteam citi din acest document odios, FASCIST. Este o chemare la încarcerarea publicului din orice motiv, inclusiv „comportamente” nedorite, fără recurs, fără drepturi, fără libertăți deloc în limbajul său. NY renunță oficial la Declarația drepturilor pentru rezidenți. Aceștia au chiar o lacună pentru a oferi consiliere dacă nu vă puteți permite unul, adică cetățenii SUA și rezidenții din NY oficial NU AU DREPTURI ÎN CONSTITUȚIE să li se ofere un avocat, cu excepția cazului în care statul stabilește că pot / doresc să ofere unul. Acest document este complet neconstituțional în orice mod posibil.... Citeste mai mult "

Vickie Zaccardo

La fel și eu. Îmi întoarce stomacul

Vickie Zaccardo

Cu greu îl pot citi. Mă dezgustă. Cuomo mă dezgustă. Cea mai mare parte a guvernului (dacă poți să-i spui asta) mă dezgustă. Oricine este de acord cu acest lucru mă dezgustă.

S Avraam

Oamenii ar trebui să înțeleagă că nu-L pot ține pe Dumnezeu departe de viața lor și apoi să se aștepte la orice protecție de la Dumnezeu. Creștinii ar trebui să aibă o credință reală în Evanghelia lui Isus Hristos și să trăiască în consecință. Când creștinii cred în doctrine precum securitatea veșnică, trăiesc vieti nedrepte și răsucesc scripturile pentru a susține agendele lumești, nu se pot aștepta la nicio protecție împotriva răului. Când oamenii acceptă Evanghelia și se roagă lui Dumnezeu pentru ajutor, va exista ajutor. Când creștinii lumii se pocăiesc și se roagă, poate exista ajutor de la Dumnezeu.

Bea P

acest om malefic trebuie să fie îndepărtat din funcție și toți prietenii săi Sunt o amenințare pentru sănătatea noastră !!!!
Da, trebuie să trebuie să ne ridicăm pentru drepturile noastre inalienabile date de Creatorul nostru și să scăpăm societatea de așa zgomot și rău!

Bea P

cuomo ESTE CE PERICOLOS PENTRU SOCIETATE !!!!