Ianuarie 19, 2023


Rusia, Iran Emiterea de monede stabile susținută de aur

După decuplarea aurului de dolar în 1971, băncile centrale au declamat „Aurul este mort”, „Aurul nu este bani”, Aurul este învechit”; și astfel, a început războiul împotriva aurului, chiar dacă aceleași bănci centrale acumulau în liniște depozite vaste de aur. Acum, brusc, aurul reînvie ca cel mai important activ monetar din lume.