20 Septembrie, 2016

Franța interzice ustensilele din plastic pentru combaterea schimbărilor climatice

Acesta este produsul Legii Franței din 2015 privind tranziția energetică pentru o creștere verde, care stabilește șase obiective:

- Reducerea emisiilor de GES cu 40% până în 2030 de la nivelurile din 1990;
- Reduceți la jumătate consumul final de energie până în 2050 față de nivelurile din 2012;
- Reducerea consumului de combustibili fosili cu 30% până în 2030 față de nivelurile din 2012;
- Au energiile regenerabile reprezintă 32% din consumul final de energie și 40% din producția de energie electrică până în 2030;
- Reduceți la jumătate cantitatea de deșeuri depozitate până în 2025;
- Reducerea ponderii energiei nucleare în mixul energetic la 50% până în 2025.

Aceste măsuri economice asupritoare și draconice vor duce cursa în jos.